Alan Johnson

Dydd Sadwrn 4 Mai, 7:00pm
Gwersyllt Community Resource Centre

Tocynnau £8.00

Bydd cyn-Weinidog y Llywodraeth, Alan Johnson, yn dychwelyd i Wrecsam i drafod ei lyfr diweddaraf, In My Life: A Music Memoir, hanes trac sain cerddorol yn ei fywyd. Nid yn unig y mae cerddoriaeth wedi bod yn rhan o fywyd Alan Johnson dros y blynyddoedd ers ei blentyndod, mae hefyd wedi bod chwarae rhan annatod mewn siapio’r blynyddoedd hynny.

Saturday 4 May, 7:00pm
Gwersyllt Community Resource Centre

Tickets £8.00

A popular return to Wrexham for former Government Minister Alan Johnson, talking about his latest book, In My Life: A Music Memoir, the story of the musical soundtrack to his life. Music hasn’t just accompanied Alan Johnson through the years since his childhood, it’s played an integral part in shaping them.

Comments are closed.