After the First Draft

Dydd Sadwrn 27 Ebrill 2pm
Llyfrgell Wrecsam

Tocynnau £5.00

Awdur Laura Wilkinson: “Ar ôl y Drafft Cyntaf - Sut i fireinio a siapio eich llawysgrif yn ffuglen gofiadwy”.

 

Saturday 27 April, 2pm
Wrexham Library

Tickets £5.00

Author Laura Wilkinson: “After the First Draft – How to refine and shape your manuscript into memorable fiction”.

 

Comments are closed.