2021

Croeso i 'Ŵyl Geiriau Wrecsam'

Welcome to the 'Wrexham Carnival of Words'

Ffrwd fyw

Livestream

Mae’n dda bod yn ôl!

Dyma ein seithfed blwyddyn o gyflwyno rhaglen amrywiol o’r digwyddiadau llenyddol gorau, a’r cyfan ar ein sianel YouTube ni eleni.

Er na fedrwn ni eich croesawu i’r lleoliadau arferol, gallwch ymuno â ni ar-lein am ffrydiau byw a digwyddiadau wedi eu recordio – gyda’r cyfle i holi cwestiynau.

Cost un Tocyn Gŵyl i bob un o’n digwyddiadau yw £15.00 yn unig (Peidiwch â phoeni, byddwn yn anfon cyfarwyddiadau syml atoch ar sut i gael mynediad at sioeau maes o law.)

Bydd ein siop Waterstones lleol yn arddangos holl lyfrau’r awduron sy’n cymryd rhan o ddechrau mis Ebrill fel y gallwch chi ddarllen eich hoff lyfrau o flaen llaw.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi ar lein yn yr Ŵyl Geiriau Eleni. Daliwch ati i ddarllen!

It’s good to be back!

This is our seventh year of presenting a varied range of the best literary events – and all on our own You Tube channel this year.

Although we can’t welcome you to our usual venues, you can join us online for livestream and pre-recorded events – with the opportunity to ask questions.

The cost of a single Festival Ticket for all our events is only £15.00. (Don't worry, we'll send you simple instructions on how to access shows in due course.)

Our local Waterstones will have all the participating authors’ books on display from early April so you can read your favourite books beforehand.

We look forward to seeing you online at this year’s Carnival of Words. Keep reading!

Awduron gwadd enwog

Celebrity Guest Authors

Luke Gallagher

Clare Mackintosh

Julia Forster

Matt Hilton

Neil Spring

Jasper Fforde

Aled Lewis Evans

Marty Jopson

Amanda Prowse & Josiah Hartley

Amanda Prowse & Josiah Hartley

Sir Michael Morpurgo a Vicki Berwick

Sir Michael Morpurgo & Vicki Berwick

Diwrnod Hanes

History Day

Noson Ffuglen Hanesyddol

Historical Fiction Night

 

Viva Voce

 

Viva Voce

Diwrnod o Gerdded i’r Teulu
Digwyddiad i’w gadarnhau

Family Walking Day
To Be Confimed

Digwyddiadau Amser Cinio

Lunch Time Events

Hayley Long

Johnny Tudor

Nell grey

Elen Caldecott

Halima Khatun

Gwyneth Lewis

Gweithdai i Awduron

Workshops for Authors

Debbie Young

Paige Tynan

Cathryn Summerhayes

Jude Lennon

Sue Miller

Michelle & Christian Ewen

Julia Forster

Rhai adolygiadau ac argraffiadau ar ôl flwyddyn diwethaf

A few reviews and testimonials from last years events

Comments are closed.