2020

Croeso i 'Ŵyl Geiriau Wrecsam'

Welcome to the 'Wrexham Carnival of Words'

Mae’n ddrwg gennym gyhoeddi ein bod wedi gohirio Gwyl Geiriau Wrecsam 2020.  Roedd y penderfyniad yn anorfod a’r unig ddewis cywir oherwydd y sefyllfa gyda’r Coronofirws Newydd a’i effaith ar ein ardal.

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra ac yn bwriadu trefnu digwyddiadau yn 2021.

Bydd gwybodaeth i’r rhai sydd wedi prynu tocynnau yn dilyn.

 

Rhybudd Ad-daliad Tocynnau

Bydd pawb sydd wedi prynu tocynnau trwy ein system dalu ar-lein wedi cael arian tocynnau wedi'i ad-dalu i'w cyfrif.

Bydd tocynnau a brynwyd gydag arian parod yn llyfrgell Wrecsam yn cael ad-daliad llawn yn fuan. Yn anffodus mae penderfyniad wedi cael ei wneud i gau'r gwasanaeth llyfrgell i aelodau'r cyhoedd er mwyn cynnal amgylchedd diogel ac iach i bawb, felly bydd angen i ni archwilio ffordd arall o ad-daliad. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi a gobeithiwn ddod o hyd i ateb cyn gynted â phosibl. Yn y cyfamser cadwch eich tocynnau gan mai dyma fydd eich prawf prynu.

Byddwn yn eich diweddaru ar ein gwefan a'n tudalennau cyfryngau cymdeithasol. Hoffem ddiolch i chi i gyd am eich cefnogaeth a'ch amynedd wrth i ni geisio dod o hyd i ateb addas.

We are sorry to announce that we have taken the decision to postpone the Carnival of Words 2020.  It is the only and right thing to do in the light of continued concern and uncertainty about the spread of the coronavirus and its impact on our local area.

This will not come as a surprise as many other events are being cancelled every day and, as a small and dedicated organising committee, we are sorry for any disappointment or change of plans this will cause.

We remain deeply committed to the future success of the Carnival of Words and we plan to come back next year with many of the exciting events that we had planned.

We will, in due course, provide further information to those great supporters of the Carnival of Words who have already purchased tickets or promised sponsorship.

 

Ticket Refund Notice

Everyone who has purchased tickets via our online payment system will have had ticket money refunded to their account. 

Tickets bought with cash at Wrexham library will have a full refund shortly.  Unfortunately a decision has been made to close the library service to members of the public in order to maintain and safe and healthy environment to all, therefore we will need to explore an alternative way of reimbursement.  We apologise for any inconvenience this may cause and we hope to find a solution as soon as possible.  In the meantime please keep your tickets as this will be your proof of purchase.

We will keep you updated via our website and social media pages.  We would like to take this opportunity to thank you all for your support and patience whilst we try to find a suitable solution.

 

Rhai adolygiadau ac argraffiadau ar ôl flwyddyn diwethaf

A few reviews and testimonials from last years events

Comments are closed.