Writing Competition

WriterCalling all local writers!

Enter the 2017 Carnival of Words Writing Competition.

 • Maximum: 1500 words
 • Theme: any
 • Language: Welsh or English

Only one entry per person.
Entrants must live within 25 miles of Wrexham.

Categories:

 • 50+ (entry fee £5.00)
 • 16+ (entry fee £5.00)
 • 11–16 years (free)

Prizes will be awarded for the winner of each category.

Download further information and submission guidelines here.

Deadline for submission: 17 March 2017.
Only by email: 

Short-listed entries will be advised by 7 April.

Winners announced by best-selling author AD Garrett at New Voices on 1 May 2016 at Eagles Meadow.

 

Cystadleuaeth Ysgrifennu

WriterYn galw awduron lleol!

Cyfle i gystadlu yng Nghystadleuaeth Ysgrifennu Carnifal Geiriau 2017.

 • Uchafswm: 1500 gair
 • Thema: agored
 • Iaith: Cymraeg neu Saesneg

Unwaith yn unig y caiff pawb ymgeisio.
Rhaid i ymgeiswyr fyw o fewn 25 milltir i Wrecsam.

Categorïau:

 • 50+ (ffi cystadlu £5.00)
 • 16+ (ffi cystadlu £5.00)
 • 11–16oed (am ddim)

Rhoddir gwobrau i’r enillydd o bob categori.

Rheolau cymryd rhan.

Dyddiad cau: 17 Mawrth 2017
Ar e-bost yn unig:

Rhoddir gwybod am geisiadau sydd ar y rhestr fer erbyn 7 Ebrill.

Bydd enillwyr yn cael eu cyhoeddi gan awdur gwadd AD Garrett yn Lleisiau Newydd ar 1 Mai yn Nôl yr Eryrod.

Comments are closed