Historical Fiction Night: My Era is Better than Yours

Antique penFriday 5 May, 7pm
Nick Whitehead Theatre, Wrexham Glyndŵr University

A panel of authors who know their eras inside out. They are here to convince you that if you were going to step back in time, you’d choose their era.

Blood and guts guaranteed as Sally O’Reilly fights her corner for the Tudors; Deborah Swift champions the late-17th Century Restoration; Emma Darwin battles for the Napoleonic and Regency years; and William Ryan argues that, in fact, Second World War Germany and Russia are more interesting than all those other periods put together.

Come along ready to vote – and then be prepared to change your mind!

Sponsored by Thomson Reuters

Thomson Reuters

Tickets

£8.00 (includes entry to Ben Kane)

Wrexham Library: 01978 292090
Waterstones: 01978 357444

 

Noson Ffuglen Hanesyddol

‘My Era is Better than Yours’

Antique penDydd Gwener 5 Mai, 7pm
Theatr Nick Whitehead, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Panel o awduron sy’n gwybod y cyfan am eu cyfnodau. Maent yma i’ch perswadio y dylech gamu i’w cyfnod nhw os am gamu’n ôl mewn amser.

Bydd gwaed a perfedd yn gwarantedig pan fydd Sally O’Reilly yn ymladd ei gornel ar gyfer y Tuduriaid; hyrwyddwyr Deborah Swift yr Adferiad hwyr y 17eg ganrif; bydd Emma Darwin yn brwydro ar gyfer y blynyddoedd Napoleon a Regancy; a bydd William Ryan yn dadlau dros yr Ail Ryfel Byd, Yr Almaen a Rwsia i perwadio chi bod y cyfnod yma yn fwy diddorol na’r holl gyfnodau eraill roi at ei gilydd.

Dewch draw yn barod i bleidleisio – ac yna byddwch yn barod i newid eich meddwl!

Noddwyd gan Thomson Reuters

Thomson Reuters

Tocynnau

£8.00 (yn cynnwys mynediad i Ben Kane)

Llyfrgell Wrecsam: 01978 292090
Waterstones: 01978 357444

Bookmark the permalink.

Comments are closed