Bothered & Bewildered

Bothered & BewilderedTuesday 28 November, 7pm
Wrexham Library

Playwright Gail Young talks about the background to her comedy drama, Bothered & Bewildered – a moving insight into the realities of dementia.

Gail and friends will read and perform extracts from the play, which follows Irene and her two daughters Louise and Beth as the girls lose their mum in spirit but not in body.

Tickets

£2.00 (including light refreshments)

Wrexham Library: 01978 292090

 

Bothered & Bewildered

Bothered & BewilderedDydd Mawrth 28 Tachwedd, 7pm
Llyfrgell Wrecsam

Bydd y ddramodwraig Gail Young yn siarad am gefndir ei drama gomedi, Bothered & Bewildered – cipolwg emosiynol ar realiti dementia.

Bydd Gail a’i ffrindiau yn darllen a pherfformio darnau o’r ddrama, sy’n silyn Irene a’i dwy ferch Louise a Beth wrth i’r merched golli eu mam yn feddyliol ond nid yn gorfforol.

Tocynnau

£2.00 (gan gynnwys lluniaeth ysgafn)

Llyfrgell Wrecsam: 01978 292090

Bookmark the permalink.

Comments are closed